Inloggen0578 577179   ⋅   info@beteccontrols.nl

Kanaalopnemer


KACO2/I

Kanaalopnemer voor kooldioxidemeting - 4-20mA
KACO2/T/F-U

kanaalopnemer voor kooldioxide-, temperatuur - en ...
KACO2/T/F-U-D

kanaalopnemer voor kooldioxide-, temperatuur - en ...
KACO2/T-U

kanaalopnemer voor kooldioxide-, temperatuurmemeting - 0-10V
KACO2/T-U-D

kanaalopnemer voor kooldioxide-, temperatuurmemeting - ...
KACO2/U

kanaalopnemer voor kooldioxidemeting - 0-10V
KACO2/U-D

kanaalopnemer voor kooldioxidemeting - 0-10V -display
GFL-2

Kanaalsensor voor KTRVB-042.207/KTRRB-112.135+136
GFL-5

Kanaalsensor 5-NTC50k L=215mm
GFL-51

Kanaalsensor 51-PTC 1k L=215mm