Bestellen of informatie

(0578) 577 179

Explosiebeveiliging - Wat houdt ATEX in?

Explosieveilig | ATEX-informatie, richtlijnen, verordeningen

Explosieveiligheid is een complex onderwerp dat zich altijd bezighoudt met grote verantwoordelijkheid, met de veiligheid voor het leven, gezondheid en activa. Wij willen u voorzien van informatie en feiten en, natuurlijk, ook met producten en oplossingen – zodat u zich op uw gemak zult voelen om te plannen, bouwen en veilige systemen te bedienen volgens ATEX

Voorschriften voor explosiebeveiliging volgens ATEX richtlijnen

Sinds 1 juli 2003 zijn de regels voor explosiebescherming in de EU van kracht door de ATEX-richtlijn 94/9 / EG (met ingang van 20 april 2016: ATEX 2014/34 / EU) betreffende apparaten en beveiligingssystemen voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen.

Het doel was om de nationale bepalingen in het voordeel van uniforme EU-brede regels en voorschriften te vervangen om uniforme veiligheidsnormen vast te stellen en om handelsbelemmeringen op te heffen. In 1996 is richtlijn 94/9 / EG (met ingang van 20 april 2016: 2014/34 / EU) in Duits recht omgezet door de Duitse wet op de veiligheid van apparaten (herschikking: Product Safety Act) en de Wet op de Explosion Protection, in het kort ExVO (11de GPSGV). Terwijl de richtlijn 94/9 / EG (met ingang van 20 april 2016: 2014/34 / EU) constructie-eisen definieert, dat wil zeggen dat het van bijzonder belang is voor de fabrikanten van explosieveilige apparatuur en exploitanten van installaties de richtlijn 1999/92 / EG voor de veiligheid van de werknemers, in gevaar gebracht door explosieve atmosferen, te observeren. In Duitsland wordt deze richtlijn in het Duitse recht omgezet in de Veiligheid- en gezondheidswet op de bedrijfsorganisatie (BetrSichV).

Op 20 april 2016 is de ATEX-richtlijn 94/9 / EG vervangen door de nieuwe richtlijn 2014/34 / EU. Veel veranderingen in de nieuwe richtlijn zijn niet relevant voor de fabrikanten van explosieveilige apparatuur. Het meeste van de wezenlijke inhoud blijft hetzelfde, bijvoorbeeld, van bijlage I “Criteria het bepalen van de indeling van de apparaten van de groepen in categorieën” en de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen (EHSR; bijlage II) van de richtlijn veranderen niet.

Belangrijk voor zowel fabrikanten als gebruikers en installatiebouwers is dat de EG-typekeuring afgegeven is in overeenstemming met de richtlijn 94/9 / EG en nog steeds geldig zijn. Een her-certificering volgens Europese richtlijn 2014/34 / EU is dan ook niet nodig.

ExVO

Richtlijn betreffende de distributie van apparatuur en beveiligingssystemen voor explosiegevaarlijke omgevingen – ontploffingsgevaar recept 11.GSGV.

Verordening inzake industriële veiligheid en gezondheid

Verordening met betrekking tot de bescherming van de veiligheid en gezondheid in de levering van arbeidsmiddelen en het gebruik ervan op het werk, met betrekking tot de veiligheid bij het gebruik van installaties betreft het monitoren inzake de organisatie van industriële veiligheid en gezondheid op het werk.

Certificaten

Overeenkomstige goedkeuringen en certificaten zijn vereist voor elektrische explosieveilige apparatuur. Het testen moet door een officieel keuringsbureau worden uitgevoerd (Notified Body, bijvoorbeeld de PTB – Physikalisch Technische Bundesanstalt in Braunschweig / Duitse Fysische en Technisch Instituut in Braunschweig). ATEX goedkeuringen worden ook geaccepteerd in vele landen buiten Europa.

Verantwoordelijkheden

De verantwoordelijkheid voor de naleving van alle voorschriften en richtlijnen, van productie en planning tot installatie, bediening en onderhoud, is sterk toegenomen.

Elk individu moet zich duidelijk bewust zijn van het feit dat hij de persoonlijke verantwoordelijkheid aanvaardt als onderdeel van een algeheel project:

 • Gebouweneigenaars
 • Eindgebruikers
 • Architecten
 • Raadgevende ingenieurs
 • System Integrators
 •  Inspectie autoriteiten
 • Aannemers / Installateurs
 • Fabrikanten
 • Productleveranciers
 • Onderhoudsmonteurs

Dit heeft vergaande gevolgen voor de selectie, de installatie en het gebruik en onderhoud van apparatuur in explosieve atmosferen. Voor het eerst is niet alleen elektrisch materiaal aan een kritisch onderzoek van mogelijke explosierisico’s onderworpen maar ook mechanische, pneumatische en hydraulische inrichtingen en componenten. Hieronder vallen onder andere mechanische aandrijvingen en koppelingen, pneumatische actuatoren en sensoren, flensverbindingen en andere installatie onderdelen die destijds als onkritisch zijn ingedeeld.

Tegelijkertijd krijgt stofexplosie controle duidelijk meer aandacht. Er waren geen specifieke normen voor de bouw en certificatie doeleinden van stofexplosie controle tot 1 juli 2003, dit is nu snel veranderd met de nieuwe ATEX-richtlijn. Door te erkennen dat een aanzienlijk aantal explosies zich heeft voorgedaan als gevolg van onvoldoende beveiligde stofgebieden is het aantal normen met betrekking tot omgaan met markering en certificering van apparatuur voor gebruik in stofatmosferen sterk uitgebreid.

 

Wanneer treed het gevaar van een explosie op?

Explosiegevaar ontstaat wanneer een brandbaar medium (gas, damp, nevel of stof) aanwezig is in een gevaarlijke hoeveelheid.

Wanneer doet een explosie zich voor?

Een explosie kan optreden wanneer de volgende 3 componenten aanwezig zijn op hetzelfde moment:

 • Ontvlambare media
 • Zuurstof
 • Ontstekingsbron

Typische ontstekingsbronnen

Heel vaak is de oorzaak van een ongeval zelfontbranding, hete oppervlakken en mechanisch gegenereerde vonken. Maar er zijn ook een heleboel andere ontstekingsbronnen, veroorzaakt door mechanische en/of elektrische apparatuur:

Zelfontbranding, buitengewone oppervlaktetemperaturen, open vuur, vonken veroorzaakt door mechanische redenen, statische elektriciteit, blikseminslag, ultra-sound, chemische ontstekingsbronnen … 

Van verbranding naar detonatie

Effect en reactiesnelheid nemen aanzienlijk toe door verbranding, een explosieve verbranding, via explosie tot ontploffing. Explosies zijn vaker met gasvormige media en ontploffingen met stof media.

(Bron: Schischek GmbH Explosionproof)

Scroll naar top