Bestellen of informatie

(0578) 577 179

Verspreiden van rook voorkomen met gebruik van rookmelders in ventilatiekanalen

Rook van een typische brand in een faciliteit bevat vaak honderden verschillende gevaarlijke chemicaliën en dampen. Hierdoor kan de schade veroorzaakt door de rook vaak groter zijn dan de schade veroorzaakt door de daadwerkelijke brand. Rookmelders in ventilatiekanalen zijn een uitstekende oplossing om rook in een vroeg stadium te detecteren en te voorkomen dat deze zich verspreidt.

Red levens en eigendommen met kanaalrookdetectie

Een rookmelder is een onmisbaar hulpmiddel om de verspreiding van rook in een faciliteit te beperken. Door rook in een vroeg stadium te detecteren, is er een grotere kans om een snelle en gecontroleerde evacuatie van een gebouw uit te voeren en daarom zowel levens als eigendommen te redden.

Een ventilatiesysteem is een blootgestelde ruimte omdat het min of meer de ventilatie van alle kamers en compartimenten in een gebouw verbindt. Grote luchtstromen gaan continu door een ventilatiesysteem, waardoor rook en gevaarlijke deeltjes zich snel van de ene ruimte naar de rest van het gebouw kunnen verspreiden via de ventilatiekanalen. Om dit te voorkomen zijn rookmelders in ventilatiekanalen essentieel. Wanneer rook wordt gedetecteerd, stuurt het rookdetectiesysteem een alarm naar de besturingseenheid en DDC (Direct Digital Controller). Deze kunnen dan snel tegenmaatregelen nemen, zoals het sluiten van kleppen en het initiëren van geforceerde ventilatie om de verspreiding van rook te beperken.

Een venturibuis, een rookmelderbehuizing en een besturingseenheid

Rookmelders in ventilatiekanalen zijn in principe nodig in alle gebouwen met ventilatiesystemen zoals kantoren, ziekenhuizen, winkels en scholen. In nieuwbouw worden de rookmelders en ventilatiesystemen vaak tegelijk geïnstalleerd. In bestaande bouw kunnen ze bijvoorbeeld tijdens verbouwingen en renovaties worden ingebouwd. Een rookmeldersysteem bestaat uit een luchtsonde (een zogenaamde venturibuis) 1 en een rookmelderbehuizing 2 met een geïntegreerde of externe regeleenheid 3 . Het is een gesloten systeem omdat lucht uit het ventilatiekanaal de venturibuis binnenkomt, door de rookmelder gaat en via de venturibuis terugstroomt naar het ventilatiekanaal.

Optische rookmelders gebruiken fotosensoren om de lucht te analyseren

De eerste rookmelders op de markt bevatten radioactieve stoffen die natuurlijk schadelijk waren voor het milieu. Sindsdien heeft het ontwerp van de rookmelder zich ontwikkeld tot bijvoorbeeld optische melders die de lucht meten met licht in plaats van radioactiviteit. Een fotosensor detecteert het licht in de detector en reageert als er rook in de detector komt, aangezien de rook een weerkaatsing van het licht veroorzaakt. Dit verhoogt de hoeveelheid licht die op de fotosensor valt, waardoor het alarm op de rookmelder afgaat.

Omdat de rookmelder continu grote hoeveelheden lucht analyseert, zal deze op den duur vuil worden en aan vervanging toe zijn. Om de levensduur van de rookmelder te verlengen en duurzamer te maken, hebben alle kanaalrookmelders van Calectro een ingebouwde automatische gevoeligheidsaanpassing. Het is ook aan te raden om de apparatuur om de twee jaar schoon te maken. Rookmelders voor ventilatiekanalen moeten niet alleen duurzaam zijn, maar ook eenvoudig te installeren zijn en minimaal onderhoud vergen.

Calectro's Uniguard detecteert rook in luchtstroomsnelheden van 0,2 m/s tot 20 m/s

Calectro heeft jarenlange ervaring met kanaalrookdetectie. Onze rookdetectiesystemen, Uniguard genaamd, zijn aangepast aan de specifieke regels van de meeste landen. Een van onze meest populaire rookmelders voor ventilatiekanalen is onze UG-3-O, die een intelligent bewakingscircuit heeft dat gedurende de gehele levensduur van de melder continu de gevoeligheid controleert en aanpast voor optimale functionaliteit. Het systeem voldoet aan alle eisen voor een uitstekende rookdetectie met luchtstroomsnelheden van 0,2 m/s tot 20 m/s. Calectro’s UG-3-O is een uitstekend voorbeeld van een product dat u helpt om snel rook in uw ventilatiekanalen te detecteren, waardoor u tegenmaatregelen kunt nemen zoals het sluiten van kleppen om de verspreiding van rook te beperken.

Ik hoop dat je dit artikel over rookmelders in ventilatiekanalen met plezier hebt gelezen. Neem gerust contact op de verkoopafdeling van Betec Controls BV -telefoon (0578) 577179 of via info@beteccontrols.nl voor meer informatie en om meer te weten te komen over de producten van Calectro.

Auteur: Kjell Hammarström – Calectro 

Scroll naar top